Φυλλάδια

 In

ΦΥΛΛΑΔΙΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Ένα φυλλάδιο είναι μια μορφή διαφήμισης που προορίζεται για ευρεία διανομή και συνήθως διανέμεται σε δημόσιο χώρο ή ως ένθετο σε κάποια εφημερίδα/περιοδικό. Μπορούμε να σας παρέχουμε έντυπα κάθε διάστασης, χαρτιού και ποσότητας. Τα φυλλάδια είναι συνήθως σε ένα χαρτί ελαφρού βάρους για να διατηρηθεί το κόστος στο ελάχιστο. Ενδεικτικές διαστάσεις έντυπο 10×14, έντυπο 59×21, έντυπο 24×11, έντυπο  10×28 κ.α.

ΕΡΓΑ